Kunst van Ina Fekken in Noordbroek

FEEST van de GEEST – Kerk Noordbroek – Ina Fekken – 26 mei t/m 6 juni

In de kerk van Noordbroek zal tijdens het evenement Feest van de Geest een installatie van Ina Fekken te zien zijn.

De prachtige kerk te Noordbroek is een hoogtepunt in de romanogotiek, maar wat haar bijzonder trof waren de schitterende muur- en gewelfschilderingen, de graftrommels die tentoongesteld zijn en de bomen rondom het terrein die langzamerhand de graven en hekken overnemen.

De natuur zag er totaal anders uit tijdens de periode dat de schilderingen (ca. 1350 tot 1480) in de kerk aangebracht werden, Noordbroek lag in een moerassig gebied en van exoten (niet inheemse flora en fauna) was nog geen sprake. We waren omgeven met een totaal andere plantenwereld. Waarschijnlijk heeft men voor de planten motieven voorbeelden uit de nabije omgeving heeft genomen. Rond 1900 was de graftrommel in de mode, met kransen van verschillende bladsoorten er in.  Altijd met een symbolische betekenis.  Vanaf die tijd neemt het aantal exoten behoorlijk toe tot in deze tijd waar nog maar 3% van alle bomen in Nederland  inheems is (volgens bomenonderzoeker Bert Maes). Een voorbeeld van hoe ons handelen tot verandering leidt.

Deze ingrediënten hebben de aanzet gegeven voor de installatie die in de kerk te zien is

Voor de installatie heeft ze diverse bladvormen uit verschillende tijdvakken verzameld en omgezet in papier, Plant motieven van de muur- en gewelfschilderingen, Bladsoorten uit de graftrommels en tenslotte de bladvormen van inheemse bomen. Elke bladlaag staat voor een ander tijdperk.

De wereld kan in “Vuur en Vlam” staan maar uiteindelijk wordt al ons handelen (goed, kwaad, grijs)  weer toegedekt.

Openingstijden Feest van de Geest:
Donderdag 26 mei (Hemelvaart)
Zaterdag 28 mei
Zondag 29 mei
Zaterdag 4 juni
Zondag 5 juni (1e Pinksterdag)
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
Ina Fekken is aanwezig op 26, 28 mei en 5, 6 juni.

Zie voor meer informatie: Ina Fekken