hervatting diensten in september

We zullen per 20 september weer een start maken met “gewone” kerkdiensten. ‘Gewoon’ zijn ze overigens niet: we houden ons aan alle voorschriften en regels zoals genoemd in het protocol. Er wordt voorlopig niet gezongen en we drinken geen koffie na de dienst.
De aanwijzingen van de koster/coördinator dienen stipt te worden opgevolgd, zowel voor als na de dienst. Te allen tijde geldt: we houden anderhalve meter afstand!!

We hervatten de diensten dus  op 20 september met de startdienst in Hellum – deze keer een startdienst zonder extra activiteiten.  Maar wel een nieuwe start!

preekrooster vanaf 20 september 2020

Wilt u een dienst bijwonen, dan dient u zich telefonisch aan te melden op de vrijdagavond voor de dienst, tussen 18.00 en 20.00 uur bij:

  • Hellum: Jan Pieter en Greet Visser, tel. 0598 422 588
  • Schildwolde: Emke Bos, tel. 06 5090 5745
  • Noordbroek: Erika Folkers, tel. 06 1204 4871
  • Slochteren: Germen Stellingwerf, tel. 0598 – 421 342
  • Kolham: Germen Stellingwerf, tel. 0598 – 421 342