liturgie Paasdienst

Orgelspel

Binnendragen van de Paaskaars

Inleidend woord / welkom

Votum en groet

Lied 216 (2x)

Gebed om de nood van de wereld

Lied 657 (2x)

Kindermoment : Verhaal Mirjam en Micha

Lezing Exodus 14: 9-14 en Joh. 20: 1-18

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed, voorbede en stil gebed

Mededelingen

Lied 978: 2x

Zegen

Orgelspel