Nieuwsbrief Corona 17-12-2020

Glimmen, 17 december 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe.

Afgelopen maandag heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden.

Zowel het moderamen van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk als het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waar de Protestantse Kerk lid van is, geven ons ernstig in overweging om zoveel mogelijk thuis te blijven en de kerkdiensten, waar mogelijk, digitaal te doen plaatsvinden.

Het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe sluit zich aan bij de overwegingen van het synodemoderamen en de adviezen het CIO. Wij adviseren u dringend de kerkdiensten als het kan digitaal te houden.

Als u toch besluit tot fysieke bijeenkomsten (met name tijdens de komende feestdagen), doet u dit dan met maximaal dertig personen en met inachtneming van de reeds bekende richtlijnen van het RIVM. Wij verzoeken u in dit geval u te onthouden van samenzang en vragen u de aanwezigen aan te bevelen mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen de dienst bijwonen. Bij huwelijksdiensten zijn maximaal 30 personen toegestaan.

De overige regelingen vindt u op de site van de PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke bijeenkomsten/

Wij beseffen dat deze beperkende maatregelen een teleurstelling betekenen voor ons allen.  Wij hopen van harte dat wij ons toch met elkaar verbonden zullen blijven voelen via post, internet en televisie. En via de beperkte persoonlijke ontmoeting die nog wel is toegestaan.

Ook sluiten wij ons aan bij het synodemoderamen dat benadrukt dat de kerk meer is dan de kerkdiensten alleen”.

In de toespraak van minister-president Rutte was er extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben voor deze groep. Denk goed na over wat uw gemeente tijdens deze lockdown kan betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben.”

Graag sluit ik af met woorden van bemoediging voor de gemeenten van de synodepreses ds. Marco Batenburg: “De lockdown die is afgekondigd, heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuel – God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe,

Ds. Jan Hommes, classispredikant

Nadere informatie kunt u vinden op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen begrijpt-goed-als-gemeenten-kiezen-voor-volledig-online/