nieuwsbrief oktober 2018

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES

Een nieuwsbrief van uw classispredikant na ruim een maand aan het werk te zijn geweest. Ik merk dat veel mensen mij weten te vinden en dat is prettig. Wel zou ik graag willen dat ringen en werkgemeenschappen mij opnemen in hun mailing en uitnodigingen. Zoals ik heb aangegeven in mijn brief ten welkom probeer ik deze bijeenkomsten zo veel als mogelijk is bij te wonen.

Ik ben begonnen met afgaan op de dingen die op mij afkwamen. Dat betekende een aantal keren contact met collega’s in de ziekenboeg. Ik ben natuurlijk geen Arbo arts of iets dergelijks en de werkgemeenschap is de eerste kring van aandacht vanuit het geheel van de kerk (naast uiteraard de plaatselijke gemeente), maar ik vind het wel belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar. Ook heb ik een aantal kerkenraden of kerkenraadsleden ontmoet die bezig zijn met het beroepingswerk. In de nieuwe kerkordelijke regelingen is opgenomen dat bij het beroepingswerk altijd een verzoek om toestemming moet naar het Breed Moderamen van de classis. Wij vatten dat op als een moment om met elkaar te spreken over hoe de gemeente zich de toekomst voorstelt en of er ook wordt gezocht dan wel gekeken naar buurgemeenten om samen op te trekken. Je zou denken dat dit vooral van belang is voor kleine gemeenten, maar het geldt natuurlijk evenzeer voor wat grotere gemeenten. Ik zie dat bijna altijd een nieuwe vacature ook betekent een teruggang in formatie. Dat kan niet eindeloos doorgaan. In mijn beleving hebben we elkaar dan ook meer dan ooit nodig om te zorgen dat er plekken zijn waar predikanten en kerkelijk werkers aan de slag kunnen blijven; dat kan soms beter in een wat groter verband. Misschien is teamvorming van verschillende werkers in de kerk wel een mogelijkheid om continuïteit te kunnen volhouden.

Wat mij wel wat zorgen baart is de manier waarop we in de kerkelijke gemeente met elkaar omgaan. Ik bedoel daarmee zowel de kerkenraadsleden met elkaar en met een predikant dan wel kerkelijk werker als ook gemeenteleden met kerkenraden en zo verder. We zijn, zo merk ik, niet altijd even verzoeningsgezind, laat staan vergevingsgezind. Het zoeken naar oplossingen wordt nogal eens geblokkeerd door persoonlijke verhoudingen die we niet kunnen overstijgen. Mensen worden de dupe en dat kan niet de bedoeling zijn. Wanneer ik dit zo opschrijf weet ik dat sommige lezers wellicht om zich heen gaan kijken waar dat dan geldt, maar ik bedoel dit vooral als een spiegel voor ons allemaal.

De eerste classicale vergadering in het nieuwe seizoen is geweest in september en tijdens die vergadering hebben we nagedacht over de verwachtingen. Donderdag 22 november is de volgende vergadering van de classis en we spreken dan over de gevolgen die de nota ‘Waar een Woord is is een weg, kerk 2025’ voor ons gemeentewerk heeft.

Het Breed Moderamen is op zoek naar een extra scriba, om Nico Becht bij te staan en wellicht op te volgen wanneer hij volgend jaar of iets later zal gaan stoppen. Mocht u belangstelling hebben of mocht u iemand weten, dan houden we ons aanbevolen.

Wanneer u kerkordelijke vragen heeft of gewoon iets praktisch wilt weten over uw werk als ambtsdrager dan kunt u dat vragen aan een aantal mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid en in Utrecht aan de telefoon zitten; zij geven u binnen 48 uur antwoord en kunnen putten uit een brede deskundigheid in het Landelijk Dienstencentrum. Het telefoonnummer is 030-8801880 en via de mail ​info@protestantsekerk.nl​. Ze zijn dagelijks van maandag tot en met donderdag van 9.00-21.00 uur bereikbaar en op vrijdag van 9.00 uur tot en met 16.00 uur. Ik wil hier ook de ambassadeur voor de Dorpskerkenbeweging Jolanda Tuma noemen: j.tuma@protestantsekerk.nl​ of 06-52498157.
De classicale vergadering sloten we af met het zingen van lied 425:

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Hartelijke groet,
ds. Jan Hommes
06-51999711 of j.hommes@protestantsekerk.nl