Dienst zondag 24 oktober in Kolham

Zondag 24 oktober is de dienst van de Protestantse gemeenten Slochteren en de Woldkerken in Kolham. Voorganger is ds. W.H. Eringa; het orgel wordt bespeeld door Mariska Rozema.

Wees welkom!

Er is zondag geen dienst op RegionieuwsTV!

Geplaatst in diensten | Reacties uitgeschakeld voor Dienst zondag 24 oktober in Kolham

activiteiten de komende week

Vrijdag 22 oktober is om 18.00 uur het prutjesbuffet in de leerkamer van Schildwolde. Wie nog mee wil eten wordt verzocht zich vandaag nog op te geven bij Marthy Veltman (tel. 0598 432099).

Op zaterdag 23 oktober wandelen we samen met Willem Hermse in ’t Roegwold. Hij zal o.a. vertellen over de natuurinrichting in dit gebied. De startplaats is de parkeerplaats Dannemeerweg in Schildwolde. De wandeling is van 10.00 – 12.00 uur. Graag aanmelden op het e-mailadres: willem.hermse@icloud.com.

De bijeenkomst van de gespreksgroep is niet op dinsdag 19, maar op dinsdag 26 oktober, 19.45 uur in de leerkamer.

Geplaatst in activiteiten, overige activiteiten | Reacties uitgeschakeld voor activiteiten de komende week

geven met Givt – een nieuwe manier om te doneren – naast geven met contant geld

Vanaf 3 oktober is het mogelijk om via een smartphone mee te doen met de collecte in de Woldkerken. Hiervoor is de Givt-app nodig; je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden. Downloaden van de app kan op www.givtapp.net/download.

Geplaatst in overig | Reacties uitgeschakeld voor geven met Givt – een nieuwe manier om te doneren – naast geven met contant geld

collecten in corona-tijd

Hoewel er inmiddels weer diensten kunnen worden bijgewoond zijn nog velen die  thuisblijven en dus de collecte missen. De kosten gaan echter wel door en kerkrentmeesters en diaconie roepen u daarom op zo nu en dan een bedrag over te maken. Als u voor een bepaald collectedoel (zie daarvoor de Woldbode) een bedrag overmaakt, wilt u dat dan apart vermelden?
De rekeningnummers:
NL74 RABO 0373 7390 44 van Diaconie Prot. Gem. de Woldkerken
NL83 RABO 0373 7287 94 van Prot. Gem. de Woldkerken

Geplaatst in diaconie, overig | Reacties uitgeschakeld voor collecten in corona-tijd

Diensten in de ‘Coronatijd’ – update

Nu de coronabesmettingen hard afnemen, veel mensen gevaccineerd zijn en de samenleving langzaam maar zeker teruggaat naar normaal, hebben de kerkenraden van De Woldkerken en Slochteren besloten om vanaf juli weer gewone kerkdiensten te organiseren.
Per 5 september geldt:
De anderhalve meter is nog steeds van toepassing, maar u hoeft zich niet meer aan te melden. Wel wordt geregistreerd wie aanwezig is. We gaan weer (ingetogen) zingen en waar mogelijk koffiedrinken. 
Beide gemeenten streven ernaar om alle diensten rechtstreeks uit te gaan zenden, maar dat lukt voorlopig alleen als de dienst in de Walfriduskerk van Hellum plaatsvindt. Deze kerk is namelijk als eerste uitgerust met camera’s en andere apparatuur om het livestreamen van kerkdiensten mogelijk te maken. De andere kerkgebouwen zullen volgen, maar er wordt eerst een paar keer proefgedraaid in de kerk van Hellum alvorens voor alle kerkgebouwen deze apparatuur aan te schaffen. Deze rechtstreekse diensten  worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. 

rooster oktober-december 2021

Geplaatst in diensten | Reacties uitgeschakeld voor Diensten in de ‘Coronatijd’ – update