dienst a.s. zondag 19 september

Zondag 19 september is de dienst van de beide Protestantse gemeenten Slochteren en de Woldkerken in Noordbroek. Voorganger is ds. T. L. Meijlink uit Groningen; het orgel wordt bespeeld door Leonore Lub.

De tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank. De Voedselbank krijgt geen structurele financiële ondersteuning. Voor het bekostigen van verzekeringen, huisvesting en transport is de Voedselbank afhankelijk van giften, nalatenschappen of financiële sponsoring. Uw hulp is nodig en welkom om de Voedselbank draaiende te houden.

Wees welkom!

Geplaatst in diensten | Reacties uitgeschakeld voor dienst a.s. zondag 19 september

dienst via RegionieuwsTV

Zondag 19 september wordt om 10.00 uur de door Harry Dijkema opgenomen dienst van 12 september (startzondag) uitgezonden via RegionieuwsTV (kanaal 47 voor Ziggo en 1464 voor KPN). In deze dienst ging ds. W.H. Eringa voor; het orgel werd bespeeld door Klaas Hinrichs.
Deze dienst zal vanaf zondag ook via de website kunnen worden gevolgd:

orde van dienst startzondag morgen

Wees – online – welkom!

Geplaatst in diensten | Reacties uitgeschakeld voor dienst via RegionieuwsTV

collecten in corona-tijd

Hoewel er inmiddels weer diensten kunnen worden bijgewoond zijn nog velen die  thuisblijven en dus de collecte missen. De kosten gaan echter wel door en kerkrentmeesters en diaconie roepen u daarom op zo nu en dan een bedrag over te maken. Als u voor een bepaald collectedoel (zie daarvoor de Woldbode) een bedrag overmaakt, wilt u dat dan apart vermelden?
De rekeningnummers:
NL74 RABO 0373 7390 44 van Diaconie Prot. Gem. de Woldkerken
NL83 RABO 0373 7287 94 van Prot. Gem. de Woldkerken

Geplaatst in diaconie, overig | Reacties uitgeschakeld voor collecten in corona-tijd

Diensten in de ‘Coronatijd’ – update

Nu de coronabesmettingen hard afnemen, veel mensen gevaccineerd zijn en de samenleving langzaam maar zeker teruggaat naar normaal, hebben de kerkenraden van De Woldkerken en Slochteren besloten om vanaf juli weer gewone kerkdiensten te organiseren.
Per 5 september geldt:
De anderhalve meter is nog steeds van toepassing, maar u hoeft zich niet meer aan te melden. Wel wordt geregistreerd wie aanwezig is. We gaan weer (ingetogen) zingen en waar mogelijk koffiedrinken. 
Beide gemeenten streven ernaar om alle diensten rechtstreeks uit te gaan zenden, maar dat lukt voorlopig alleen als de dienst in de Walfriduskerk van Hellum plaatsvindt. Deze kerk is namelijk als eerste uitgerust met camera’s en andere apparatuur om het livestreamen van kerkdiensten mogelijk te maken. De andere kerkgebouwen zullen volgen, maar er wordt eerst een paar keer proefgedraaid in de kerk van Hellum alvorens voor alle kerkgebouwen deze apparatuur aan te schaffen. Deze rechtstreekse diensten  worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. 

rooster 2021 augustus – december

Geplaatst in diensten | Reacties uitgeschakeld voor Diensten in de ‘Coronatijd’ – update