donderdag 23 maart: orgaandonatie

Voor de gespreksavond 23 maart: Over orgaandonatie stond min of meer toevalligerwijs een artikel in het ouderlingenblad met de volgende kop: ‘Orgaandonatie, geen plicht, maar denk er wel over na’. En een paar kopjes: een lichaam is geen gebruiksvoorwerp, Iemands lichamelijke integriteit is wel degelijk heilig. Studentenpredikante mw. ds. A. Nottelman schrijft hieraan voorafgaand een artikel: ‘als de dood je leven binnendringt’. Daar gaat het om een gesprek over de eindigheid van het leven en hoe je daar mee om gaat, kunt gaan. In relatie tot orgaandonatie ook wel een accent. En er achteraan wordt een meditatie gegeven bij het lied uit het Liedboek dat als titel heeft ‘Die ons schiep’.