Kerk in beeld

Contactmomenten

contactmomenten

Allereerst een overzicht van hoe mensen met de Hervormde Kerk in contact staan. Reguliere kerkdiensten en andere activiteiten worden vooral bezocht door hervormden, met uitzondering van de onderhoudsploeg van de begraafplaats. Kerkleden vormen een belangrijke bron van contact, al lijkt het bezoekwerk bij niet-hervormden niet echt in beeld te zijn. Met activiteiten als kerkdiensten, gespreksgroep- en, maaltijden en bezoekwerk lijken nauwelijks mensen buiten de kerkgemeenschap bereikt te worden. De diensten die gericht zijn op een breder publiek, zoals de kerstnachtdienst, de oogstdienst en de oudejaarsdienst lijken hun vruchten af te werpen. De oogstdienst wordt door meer vrijgemaakten bezocht en de oudejaarsdienst door een aantal niet-hervormden.

Dit betekent dat dorpsbewoners zo’n twee of drie keer per jaar iets merken van de kerk: met kerst eind december en met de 4 mei herdenking. In Schildwolde komt de kerk verder nog in beeld met de oogstdienst, in Hellum bij de rommelmarkt en in Noordbroek op de culturele dag op Hemelvaartsdag. Dat roept de vraag op of er meer (terugkerende) dorpsactiviteiten zijn waar de kerk bij aan zou kunnen sluiten? Bijvoorbeeld een oogstviering met de school in Hellum, een herdenkingsbijeenkomst voor overleden dorpsbewoners rond Allerzielen in Noordbroek, een rommelmarkt met Stichting Juffertoren in Schildwolde, of een interkerkelijke viering in Overschild.

Kerkblad

Ook moet niet onderschat worden hoeveel mensen via het kerkblad bereikt worden, waaronder ook niet-hervormden. Maar wat voor beeld krijgen mensen van de kerk als ze het kerkblad lezen? Zijn de onderwerpen herkenbaar voor alle leeftijdsgroepen? Zorg over gezondheid en rouw om overleden geliefden is iets waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Maar er zijn meer dingen die het dagelijks leven kunnen beheersen, zoals de aardbevingen. Hoe vaak lees je iets in het kerkblad over (geloofs)opvoeding, verstoorde relaties, werkloosheid of juist werkdruk en studiekeuze?