Wat betekent Jezus voor ons?

Komende woensdag is de volgende gespreksavond. Lineke gaf aan graag een keer te willen spreken met elkaar over wat velen van huis uit is meegegeven: dat Jezus is gestorven ‘voor onze zonden’. Het lijkt mij wenselijk dat iets breder te maken en er misschien twee keer over te doen, want in maart (20 maart, midden in de veertigdagentijd) komen we nog eens bij elkaar. Hieronder een opstapje uit een boekje van Carel ter Linden en uit de Doornse Catechismus.

JEZUS

De betekenis van Jezus ligt in de wijze waarop hij de thora, Gods bedoelingen met Israel en met deze wereld, tegen het licht heeft gehouden en door zijn optreden opnieuw tot leven heeft gewekt. Daarbij treft ons de eenheid in woord en daad. In zijn hele leven ging het om een verzoening tussen mens en God. Bovendien gebeurde er in het leven van Jezus ook niets wat niet al eerder in de geschiedenis plaatsvond. We kunnen toch niet zeggen dat de wreld vóór Jezus géén verzoening met God kende? Abraham met Sodom en Gomorra; Mozes, die voor het volk in de bres springt.

Wie is Jezus en wat maakt Jezus zo belangrijk. Daarover gaat het in het Nieuwe Testament: in de evangeliën, en in de brieven van Paulus en de anderen.

In april, op Witte Donderdag is ‘The Passion’ in Groningen. Een groot kruis wordt door de straten van de stad gedragen naar vermoedelijk de Grote Markt onder begeleiding van hedendaagse zangers en zangeressen die de liederen van onze tijd zingen. Bekende Nederlanders vertellen en vertolken ondertussen het verhaal van de kruisiging.

En Jezus die over het water liep: dat kun je toch niet geloven, dan ben je toch echt wereldvreemd.

En waarom is deze Jezus steeds zo’n punt van discussie tussen de verschillende godsdiensten?

Graag zou ik het daar eens met jullie over hebben: wat betekent Jezus voor jullie en hoe lezen jullie de verhalen over Jezus, hoe heb je dat meegekregen van thuis en hoe is dat nu in het leven dat je leeft en wat vertel je je kinderen daarover?

Het is wellicht een wat omvangrijk onderwerp, maar daar komen we vanzelf achter en misschien doen we er dan nog een keer over.

Aanstaande woensdag, 19 februari jullie allen van harte welkom.