Predikant

In een feestelijke dienst is op 6 oktober  2019 onze nieuwe predikant, ds. W.H. Eringa bevestigd. Daarmee is er een einde gekomen aan het consulentschap van ds. Bijl

na het vertrek van ds. Hommes is de predikantsplaats vacant. Ds. S. Bijl is consulent tot er een nieuwe predikant is.

van april 2007 tot september 2018 was Ds. J. Hommes predikant van de Woldkerken