Klokken van hoop en troost

Klokken van hoop en troost klinken vanaf woensdag 18 maart 2020

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Nederland op om drie woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, komende woensdag 1 april is de derde keer. Dit kan vanzelfsprekend zo lang of zo kort als een lokale kerk doorgaans doet. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Begin april is bekend gemaakt dat het luiden van de klokken wordt verlengd tot en met eind april. Dat gebeurt na de vele positieve reacties uit het land en op grond van de vele verzoeken de actie te verlengen. Dat betekent dat ook geluid wordt op 8 april, 15 april, 22 april en 29 april.

Eind april laten de initiatiefnemers het volgende weten:

Allen die deelnemen of hebben deelgenomen aan ‘klokken van hoop’ willen we hartelijk danken voor het enthousiasme en de betrokkenheid.
De kinderen gaan straks weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer ruimte om rustig te werken. De fase waarin alles ‘normaal’ is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen.
Dat zijn hoopvolle tekens! Met de klokken van hoop hebben we niet anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.

We hebben daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen.
Van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot in het puntje van Limburg zijn klokken van hoop geluid. We zijn erg dankbaar dat we met elkaar zo’n verbondenheid gestalte konden geven.