Bijbelkring seizoen 2015-2016

Voor komend seizoen gaan we weer aan de slag met bijbellezen op de woensdagmiddag.

Graag wil ik met de bijbelkring de verhalen rondom Jakob bespreken. Daar komen veel onderwerpen aan de orde en het zijn ook nog mooie verhalen. De data zijn: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november. Ik neem aan dat we op 9 of 16 december de kerstviering zullen houden.
23 september: Genesis 25: 19-34; Jakob en Ezau, geboorte
30 september: Genesis 28: 10-22; de droom van Jakob
21 oktober: Genesis 29; Jakob bij Laban
28 oktober: Genesis 30
11 november: Genesis 32; Jakob bij de Jabbok
25 november: Genesis 35; Jakob opnieuw in Betel.
In het voorjaar zou ik graag wat gedeelten uit brieven van Paulus bespreken. Met name de gedeelten die gaan over de verscheidenheid in de gemeente, die Paulus waardeert volgens mij; over de manier waarop wij volgens Paulus met elkaar zouden moeten omgaan. Zo zijn er nog wel wat onderwerpen vanuit de brieven die interessant zijn voor ons vandaag. Of misschien komt er nog iets anders op ons pad.

2016: In dit voorjaar spreken we met elkaar over een aantal gedeelten uit het bijbelboek Lucas.
woensdag 13 januari lezen we Lucas 9: 1-9 en 18-27. Het is de uitzending van de apostelen, dat ook bij de andere evangelieschrijvers voorkomt; en de belijdenis van Petrus, met de eerste aankondiging van het lijden;
woensdag 27 januari lezen we verder in het zelfde hoofdstuk: Lucas 9: 28-45 en dan komen we de verheerlijking op de berg tegen, een genezingsverhaal en de tweede lijdensaankondiging;
woensdag 10 februari lezen we Lucas 10: de uitzending van de 70 en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan;
woensdag 24 februari lezen we Lucas 11: 1-32: over het bidden en een verhaal over het uitdrijven van boze geesten;
woensdag 9 maart lezen we Lucas 12: de rede tot de discipelen en het gedeelte over ‘bezorgdheid’, dat we ook van Mattheus kennen.
Normaal gesproken zou dat de laatste keer zijn dat we bij elkaar komen, want twee weken later is het de Stille Week, de woensdag voor Pasen en dat is niet gelukkig. Mijn voorstel zou zijn om de woensdag na Pasen nog een keer samen te komen: woensdag 30 maart. We kunnen nog even open laten wat we dan gaan bespreken.