Laat de geest maar waaien

LAAT DE GEEST MAAR WAAIEN

Naar aanleiding van een kunstwerk in de kerk tijdens het Feest van de Geest zocht iemand van de vrijwilligers het gesprek met de schoolklas die op bezoek kwam. Ze kwamen te spreken over de geest en de kinderen wisten daar wel een beetje van: geesten in deze wereld; glaasje draaien; heksen dingen. De vrijwilliger was verbaasd, want het was rond Pinksteren. Niets van een Heilige Geest, niets van een Geest van God, niets van de geest van mensen. Toen zij dat ter sprake bracht werden de kinderen eerst stil, maar het gesprek kwam op gang, met name over de geest van mensen.
Van veel mensen hoor ik dat ze de geest of de Geest maar moeilijk vinden. Het is niet zo concreet volgens de meesten en ongrijpbaar.
De Heilige Geest is een heilzame Geest die heel wil maken in ons gebroken bestaan. Zij wil helpen te worden zoals God het heeft bedoeld. Je kunt het ook zien als de creatieve kant van God: een geordende wording van deze wereld, die minder toevallig en willekeurig is dan mensen nog wel eens denken. God biedt door zijn liefde nieuwe mogelijkheden die we vanuit ons zelf niet altijd op het spoor komen. De Heilige Geest is ‘God in actie’.
Verhalen:
Pinksteren, Handelingen 2;
Genesis 1, de Geest die over de wateren zweeft.
Jezus als drager van de Geest: de duif die op Hem neerdaalt bij de doop.
De vraag is hoe die Geest en de verdeeldheid zich tot elkaar verhouden.

Wie door de Geest is aangeraakt,
begint opnieuw te leven.
En geeft dit door, een lopend vuur,
een lichtend spoor trekt door de wereld,
zet de mens in vuur en vlam,
verenigd tot gemeenschap.
Een lange optocht door de tijd,
op weg en werkend aan een rijk
van volmaakte vreugde.

Graag wil ik met jullie spreken over geest, de geest, de Geest, de Heilige Geest. Wellicht hebben jullie andere zaken die je wilt bespreken, dat kan natuurlijk altijd, ik merk het wel op de avond zelf. Hoe dan ook van harte uitgenodigd op donderdag 27 november om 20.00 uur in de Leerkamer.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes