Prediker 3: Alles op zijn tijd

Dinsdag 27 oktober is er weer een gespreksavond in de Leerkamer. De vorige keer spraken we over vluchtelingen en zijdelings nog over de liefde van God en hoe dat kan worden verstaan in een wereld waarin het zo onrustig is. Ook spraken we over ‘Beelddrager van God’ zijn.
Deze keer wilde ik met jullie spreken over Prediker 3: Alles heeft zijn tijd of Alles op zijn tijd of alles op Zijn tijd. Wat wil Prediker ons nu precies vertellen en hoe klinkt dat in deze tijd: accepteren dat het gaat zoals het gaat of juist in opstand komen of tenminste in actie komen?
Het leven nemen zoals het tot je komt en ervaren als een godsgeschenk is wat Prediker noemt elders in zijn bijbelboek: kunnen we dat met hem mee voelen?