Diensten

In 2020 gaan we weer een stap verder in de samenwerking met de Protestantse Gemeente Slochteren: alle diensten zijn nu gezamenlijk. Meestal in Hellum, Schildwolde, Slochteren en Kolham; in de zomer- en herfstmaanden en op sommige speciale momenten ook in Noordbroek. In Overschild zijn ook in 2020 nog geen diensten – de kerk van Overschild is nog niet gerestaureerd.

preekrooster cluster 2020 versie 12 december 2019

halverwege februari sloeg het coronavirus toe en werden alle diensten gecancelled. Vanaf 22 februari werden er online vieringen gehouden.

In september worden de diensten hervat onder strikte voorwaarden: lees hier het protocol.