Diensten

In 2020 gaan we weer een stap verder in de samenwerking met de Protestantse Gemeente Slochteren: alle diensten zijn nu gezamenlijk. Meestal in Hellum, Schildwolde, Slochteren en Kolham; in de zomer- en herfstmaanden en op sommige speciale momenten ook in Noordbroek. In Overschild zijn ook in 2020 nog geen diensten – de kerk van Overschild is nog niet gerestaureerd.

preekrooster cluster 2020 versie 12 december 2019

In 2019 zijn alle diensten van de Protestantse Gemeente de Woldkerken clustervieringen, dus gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Slochteren en de Hervormde Gemeente  Kolham, beide inmiddels gefuseerd tot Protestantse Gemeente Slochteren, al zal er ongeveer één keer per maand een dienst op twee locaties zijn.

In verband met de ingrijpende renovatie van de kerk van Overschild zijn er ook in 2019 in deze kerk geen diensten.

preekrooster Cluster 2019 versie 18 oktober