Diensten

Elke zondag wordt er in een van de vier kerkgebouwen van de Woldkerken een eredienst gehouden. In verband met de restauratie van de kerk van Overschild zijn daar in 2017 en 2018 geen diensten.

Vanaf 2017 zijn er in de zomermaanden clusterdiensten samen met de Protestantse Gemeenten Slochteren en Kolham. Ook op enkele andere momenten in het jaar zijn er gezamenlijke vieringen, zoals met Pinksteren en de startdienst (zie bij activiteiten).

preekrooster 2017 Woldkerken v 16 november

Preekrooster 2018