Diensten

Elke zondag wordt er in een van de vier kerkgebouwen van de Woldkerken een eredienst gehouden. In verband met de restauratie van de kerk van Overschild zijn daar in 2017 en 2018 geen diensten. Ook in 2019 zal dat nog niet mogelijk zijn.
Vanaf 2018 is er een keer per maand, meestal op de tweede zondag, een ‘clusterdienst‘ met de Protestantse Gemeenten Slochteren en Kolham. In de gehele zomervakantie en op enkele andere momenten in het jaar (Pinksteren, startdienst) zijn er eveneens gezamenlijke vieringen. Na het vertrek van ds. Hommes per 1 september 2018 zijn er in de laatste maanden van het jaar nog meer gezamenlijke diensten. In 2019 zijn alle diensten clustervieringen, al zal er dan ongeveer één keer per maand een dienst op twee locaties zijn.

Preekrooster 2018 versie 26-10

rooster 2019 cluster versie 3 dec.