Kom in actie voor Amnesty

Op 10 december wordt elk jaar de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd. Dat mensenrechten nog steeds veelvuldig geschonden worden horen en zien we dagelijks in het nieuws. Het blijft volgens Amnesty dan ook nodig actie te voeren. Het actievoeren doet Amnesty bijvoorbeeld met schrijfacties die op of rond 10 december op verschillende plekken in ons land worden gehouden. Ook wordt regelmatig aan sympathisanten die hun e-mailadres hebben opgegeven gevraagd via internet met een eenvoudige ‘druk op de knop’ een petitie te ondertekenen – zo worden heel snel heel veel mensen gemobiliseerd om druk uit te oefenen op overheden. En dat helpt echt: regelmatig ontvangt Amnesty bericht van vrijlating.

De diaconie houdt na de dienst van vanochtend een actie voor Amnesty. We vragen u een petitielijst te ondertekenen waarmee aan de president van Tsjaad gevraagd wordt om Tadjadine Mahamat Babouri (beter bekend als Mahadine) onmiddellijk vrij te laten.
Mahadine uitte op Facebook kritiek op het economisch (wan)beleid van de regering. Hij werd in september 2016 gevangen genomen en gemarteld. Hij wordt ervan beschuldigd de grondwet te ondermijnen en de nationale veiligheid te bedreigen, waarvoor hij levenslang zou kunnen krijgen. Door de slechte behandeling gaat zijn gezondheid achteruit. Hij lijdt o.a. aan tbc, maar de juiste medicatie wordt hem onthouden.
Volgens zijn advocaat vroeg Mahadine in alle video’s die hij online deelde mensen om vreedzaam te protesteren. Hij zei hun democratische middelen te gebruiken, geen wapens.

We vragen u de petitie te ondertekenen – alvast onze dank namens Amnesty!