inzameling voor de voedselbank

Op 12 december sloot de diaconie zich aan bij de actie van RTV-noord voor de voedselbanken in onze provincie.

actie voedselbank Noordbroek 12 december 2015

actie voedselbank Noordbroek 12 december 2015

In Schildwolde (leerkamer), Hellum (Tonegido) en Noordbroek (leerkerkje) konden de boodschappen worden ingeleverd. Dat het ook in Hellum werd ingezameld stond niet in het vorige kerkblad, maar werd later nog besloten. Huis aan huis werd, samen met de Open Deur en informatie over de kerstnachtdienst een folder verspreid.

De diaconie is verheugd over het resultaat: de inhoud van twee personenauto’s werd nog diezelfde middag naar de Media Centrale gebracht en leverde 2 flink gevulde rolcontainers op (alsmede een kort interview in het radioprogramma Café Martini).

Alle gevers, ook in Hellum en Schildwolde, hartelijk dank!!