meditatie april: Sta op!

Pasen is voor velen het belangrijkste christelijke feest. Belangrijker nog dan Kerst? Ja, voor velen is dat zo.
Kerst heeft als kerkelijk feest glans verloren, omdat de commercie Kerst heeft ingepalmd. Het samen eten met de familie en de cadeaus onder de kerstboom zijn belangrijker geworden dan de geboorte van Jezus.
In de Kerstnacht zitten de kerken over het algemeen nog vol, maar de bezoekers willen dan vooral de overbekende liederen zingen en gevoed worden door een warme kerstsfeer. Ook met het Paasfeest is er al langere tijd sprake van commercialisatie: de (chocolade) paashaas, paaseitjes in vele smaken, paaseieren zoeken en ook Pasen en de kleur lentegeel: groei en bloei. En o ja, niet te vergeten: de meubelboulevards, die op Tweede Paasdag open zijn… en zij niet alleen.

Pasen en Opstanding dat is voor velen geen automatische verbinding meer. Je kunt die commercialisering van de christelijke feestdagen fout vinden en ik ben er ook niet blij mee, omdat het afleidt van de centrale thematiek. Maar toch, misschien kun je er ook iets positiefs uit halen: mensen zoeken verbinding. En is dat nu niet precies datgene wat de christelijke feesten centraal stellen? Bij Kerst maar ook bij Pasen: Verbinding!

Verbinding? Met Pasen staat toch de opstanding van Jezus centraal? De dood die door God, middels Jezus, is overwonnen! Ja zeker. Pasen is het feest van de opstanding en dan met name opstanding in relatie met het overwinnen van de dood. Sinds lange tijd en nog steeds is de gedachte dat overleden mensen uit hun graf zullen opstaan of uit de as zullen verrijzen. Deze gedachte valt samen met de geloofsovertuiging over de wederkomst van Christus. Daarover zijn ook vele en mooie liederen geschreven. Naast deze meer orthodoxe geloofswijze (en daar is niets mis mee!) wordt er in de Bijbel door Jezus op meerdere plaatsen gesproken over opstanding. Mattheüs 17:7; Lukas 8:5; Johannes 5:8 zijn teksten waar gesproken wordt over opstanding tijdens het leven.
De woorden “Sta op” worden hier door Jezus uitgesproken wanneer mensen nog in leven zijn, ook al lijken ze soms dood. Als je opstanding zo interpreteert. En ook daar is niets mis mee! Dan komt het woord verbinding meer en meer in beeld. Mensen worden opgeroepen om op te staan en niet bang te zijn.

Waarom roept Jezus mensen op om op te staan? Ik geloof dat bij alle Sta op-uitspraken van Jezus een verbinding te leggen is met het Koninkrijk van God. En ook nu zie je dat er op twee manieren gedacht wordt: het Koninkrijk van God dat eens zal aanbreken en dus toekomstmuziek is én het Koninkrijk van God dat nu al op aarde gerealiseerd kan en mag worden.

Sta op! Ik hoop van harte dat er een toekomst zal zijn waar Gods koninkrijk realiteit zal worden én ik geloof dat we zelf ons best moeten doen om op te staan tegen alles wat tegen Gods geboden in gaat. Door op te staan tegen onrecht, nu al tijdens ons leven, komt Gods koninkrijk dicht(er)bij. Door op te staan, komen mensen dichterbij elkaar te staan, ze verbinden zich met elkaar. Sta op! Verbind je met elkaar. Niet vanwege de commercie, maar vanuit het geloofsvertrouwen dat God een barmhartige God is die een warm hart heeft voor een ieder van ons. En vanuit dat warme hart kunnen mensen hun hart openen voor anderen.
Sta op! is een opdracht voor ons allemaal waar we samen beter van worden. Daarom: laat je voeden door Gods warmte… en kom dan in beweging: Sta op.

Ds. Harry Eringa