Noordbroek

 

Kerk Noordbroek

Kerk Noordbroek

 

De Kerk van Noordbroek behoort tot de hoogtepunten van de laat-romanogotiek in Groningen. Het kerkgebouw, een kruiskerk, is in het eerste kwart van de 14e eeuw gebouwd. De losstaande romaanse toren (bijgenaamd Olle Dodde – ‘oud, dik en log ding’) is mogelijk iets ouder; de toren is uitgerust met een zadeldak. Beide zijn in de loop der eeuwen slechts op een aantal ondergeschikte punten aangepast. Nog steeds heeft het de uitstraling die de bouwmeester destijds voor ogen moet hebben gehad.
De kerk is gewijd aan een onbekende heilige, wellicht een van de leden van het Thebaanse Legioen. Het zegel uit de 17e eeuw toont een krijgsman met wapperende mantel, die in de linkerhand een afbeelding van een kerk, in de rechterhand een lans of vaandel vasthoudt.

Bron: Wikipedia – zie ook: Wikimedia en voor het orgel eveneens Wikimedia

De Kerk van Noordbroek is sedert 26 februari 2016 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Zie voor meer informatie over het gebouw en de activiteiten deze website (SOGK). Met deze overdacht breekt een nieuw tijdperk aan maar de kerk stond en staat het dorp ter beschikking voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Ook zullen er in de nieuwe situatie nog regelmatig kerkdiensten worden gehouden.

Locatie:
Noordersingel 1, Noordbroek