Profiel van de te beroepen predikant

Profielschets van de te beroepen predikant

De Protestantse Gemeenten De Woldkerken en Slochteren-Kolham i.w. zoeken een predikant die affiniteit heeft met de onderstaande kenmerken / aspecten van het werk in de kerkelijke gemeenten:

Algemeen
– Modaliteit: weet met de volle (pluriforme) breedte van de beide gemeenten om te gaan

Eredienst
– Aandacht voor zorgvuldige invulling liturgie, in de lijn van de klassiek-liturgische traditie, rekening houdend met de eigenheid van de verschillende dorpen
– Weet de Bijbelse boodschap te vertalen naar het hedendaagse dagelijks leven
– Werkt volgens het PKN (oecumenisch) preekrooster

Pastoraat
– Heeft feeling voor wat er in de gemeente leeft
– Richt zich op alle groepen binnen de gemeente, met speciale aandacht voor jonge gezinnen
– Ziet niet op tegen bezoek aan rand- of buitenkerkelijken
– Weet gemeenteleden te betrekken bij het pastoraat

Vorming en toerusting
– Leidt gespreksgroepen en Bijbelkring en geeft – indien gewenst – catechese
– Onderschrijft de maatschappelijke relevantie van de kerk in de samenleving (dichtbij en veraf); heeft diaconaal bewustzijn
– durft te pionieren met nieuwe vormen van kerk-zijn naast de zondagse eredienst

Organisatie en beleid
– Heeft samenbindende kwaliteiten
– Is gericht op samenwerking met kerken en burgerlijke organisaties in de omgeving
– Is communicatief sterk en schuwt de media niet