Voortgang van het beroepingswerk

Eind juni ontvingen de kerkenraden een brief van de beroepingscommissie die daarin meedeelde unaniem de heer H. Eringa uit IJsselmuiden voor te dragen als nieuwe predikant. De kerkenraden waren verheugd met dit voorstel en namen de voordracht over. Vervolgens werden de gemeenteleden opgeroepen voor een (gezamenlijke) gemeenteavond die gehouden werd op woensdag 10 juli in dorpshuis TONEGIDO in Hellum.

Tijdens deze avond gaf de beroepingscommissie tekst en uitleg over de voordracht. Daarna stelde de heer Eringa zich voor aan de gemeente. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd goed gebruik gemaakt. Vervolgens werd er gestemd (in afwezigheid van de heer en mevrouw Eringa). De uitslag was als volgt:

PG De Woldkerken: 36 voor / 0 onthoudingen / 0 tegen
PG Slochteren : 34 voor / 2 onthoudingen / 0 tegen

Daarmee kan er een officieel beroep worden uitgebracht op de heer Eringa, zij het dat er nog diverse formaliteiten dienen te worden vervuld. Wij hopen dat in september of oktober de heer Eringa kan worden bevestigd als nieuwe predikant van de beide gemeenten.