start gezamenlijke diensten 4 november 2012

De eerste gezamenlijke kerkdienst was op zondag 4 november 2012 in de kerk Schildwolde van de Protestantse gemeente Slochteren-Schildwolde.
De dienst stond in het teken van de oogst waarbij Psalm 67 werd gelezen.

De uitbeelding van de rijke oogst.
Door de kinderen werd van elke kerk een afbeelding naar binnengedragen: (van links naar rechts): Hellum, Schildwolde (Protestantse gemeente Slochteren-Schildwolde), Schildwolde (Hervormde gemeente Schildwolde-Overschild-Hellum), Kolham, Slochteren, Noordbroek en Overschild.

Het eerste lied dat gezongen werd was uit de bundel Tussentijds, lied 1. Het tweede couplet geeft het besef in een lange traditie te staan:

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

Het laatste couplet geeft daarbij vertrouwen voor de toekomst:

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Voorgangers waren ds. Simon Bijl (Protestantse gemeente Slochteren-Schildwolde), ds. Jan Hommes (Hervormde gemeente Schildwolde-Overschild-Hellum en consulent Hervormde gemeente Noordbroek) en kerkelijk werker Albert Weemstra (Hervormde gemeente Kolham).