Bijbelkring seizoen 2014-2015

Programma
De bijbelkring gaat weer van start op woensdag 17 september 2014.

Let op de data, want de eerste woensdag in oktober is de Slochter Jaarmarkt, dan is er geen bijbelkring.  We lezen de teksten uit het evangelie van Mattheus die ook in de diensten aan de orde komen, dat is goed bevallen vorig seizoen. Dat betekent:

17 september , Mattheus 20: 1-16
8 oktober, Mattheus 22: 1-14
15 oktober, Mattheus 22: 15-22
29 oktober, Mattheus 25: 1-13
12 november, Mattheus 25: 14 en verder
26 november, Mattheus 24
Donderdag  11 december wordt de senioren kerstviering gehouden.

Voor het voorjaar in 2015 zijn de data gewijzigd:  
en omdat de Leerkamer wordt verbouwd zijn alle activiteiten dit voorjaar in Tonegido. Het is mooi dat we daar terecht kunnen.
Woensdag 21 januari lezen we Handelingen 1 als inleiding op wat komen gaat; mocht er tijd zijn dan vullen we dat aan met het slot, Handelingen 28.
28 januari lezen we Handelingen 4 en we lezen wellicht nog wat door; in een boekje aangaande Handelingen boekje noemen ze deze hoofdstukken het ABC van Pasen, want deze hoofdstukken worden in de Paastijd gelezen.
11 februari lezen we Handelingen 6 en misschien 7, met name de gedeelten over Stefanus.
25 februari lezen we Handelingen 16, waarin de gevangenisdeuren opengaan wanneer Paulus en Silas bidden en lofliederen voor God zingen.
11 maart lezen we Handelingen 20.
18 maart is de seniorenmiddag met Jelske Kleefsman, die vertelt over haar reis. Zelfde tijd en zelfde plaats.
De laatste bijbelkring van dit seizoen is woensdag 25 maart en dan lezen we Handelingen 27, de reis van Paulus in het schip met schipbreuk en allerlei verwikkelingen met een behouden aankomst aan de wal.

ds. Jan Hommes

tijd: 14.30 – 16.15 uur

Lokatie

Let op: in het voorjaar van 2015 komen we bijeen in Tonegido in Hellum i.v.m. de verbouwing van de leerkamer. Mocht dit op problemen stuiten i.v.m. vervoer, neemt u dan contact op met één van de ouderlingen of ds. Hommes.
Leerkamer bij de Hervormde kerk in Schildwolde
Hoofdweg 125