Het vluchtelingenvraagstuk

“Volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken” zo hoorden we zondag 7 juni 2015 in de preek van ds. Hommes. Dat denkbeeld, vissers van mensen, had voor hem voor het eerst (ook) een letterlijke betekenis: hij zag de mensen die in gammele bootjes de overtocht over de (Middellandse, en nu ook de Bengaalse) zee wagen op zoek naar een beter leven. Wat doet het ons? We willen hen toch niet aan hun lot overlaten?

De diaconie vindt dat er gered moet worden, niet alleen door Nederland – Europabreed moet er een oplossing komen. We lazen over deze problematiek in de nieuwsbrief van Kerk in Actie: Scriba ds. Arjan Plaisier en vluchtelingenspecialist Geesje Werkman bezochten begin mei een vluchtelingenproject van de Italiaanse kerk op Lampedusa. Twee medewerkers van de Italiaanse protestantse kerken wonen op het eiland voor het project ‘Mediterranean Hope’. Zij inventariseren de vluchtelingenstromen op de Middellandse Zee, en hebben onder andere een opvanghuis voor gestrande minderjarige vluchtelingen op Sicilië. Een oplossing voor het gigantische vraagstuk van een continent op drift en een wereld vol brandhaarden hadden zij niet en die heeft niemand. Maar wanneer zich overal in de wereld rampen voltrekken, zouden wij dan volstaan met het verhogen van de dijken en het versterken van de muren? Willen we in zo’n wereld leven? Buiten de ontheemden en wij gezellig bij het haardvuur? Lees het verslag van Geesje Werkman.

laten we vluchtelingen welkom heten in Europa

laten we vluchtelingen welkom heten in Europa

Geesje Werkman stelt (o.i. terecht) dat de vluchtelingen ontdaan zijn van hun identiteit – ze zijn alleen nog maar vluchteling. Als we een arm om hen heen slaan heeft dat niet alleen een positieve uitwerking op de vluchteling/asielzoeker maar ook op ons zelf en op de samenleving. Beluister de indringende oproep van haar en Dorine Manson, directeur Vluchtelingenwerk Nederland, in de video op de website http://www.fullywelcome.eu/ waarin gepleit wordt dat Europa de vluchtelingen opvangt. Een oproep die door de diaconie van harte wordt ondersteund. Dat is immers waartoe wij geroepen zijn: omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is. Laat ons een stem zijn voor hen die geen stem hebben. Jezus heeft het ons voorgedaan.

Op verschillende kerken in Nederland en wereldwijd hangen grote banners zoals te zien op de afbeelding. Laten we vluchtelingen niet aan hun lot overlaten maar welkom heten!

De diaconie