Startzondag 2014

De startzondag in 2014 was op zondag 14 september in de Walfriduskerk in Hellum. De dag begon met een kerkdienst geleid door ds. Hommes. Het thema (vanuit de PKN): Vieren en Verbinden, met als ondertitel: als een parel in Gods hand. Voor de kinderen was er activiteit met parels.
Er werd letterlijk verbinding gemaakt met de PKN Siddeburen om exact 10:35 uur. Het ging niet geheel vlekkeloos – maar verbinding was er: we konden elkaar zien en horen.
Na de dienst was er koffie en daarna speelden we het levend ganzenbord. Om ongeveer 12.15 uur was er voor een ieder soep met broodjes en tot slot om 13.00 uur een korte afsluitende vesper.