Contact

Postadressen:

Protestantse gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek
Scriba: Hoofdweg 4
9626 PD Hellum
e-mail: scriba@woldkerken.nl

administratie: Hoofdweg 142
9627 PG Hellum
e-mail: info@woldkerken.nl

Diaconie Protestantse gemeente de Woldkerken
p/a Anemoonstraat 6
9679 EL Scheemda
e-mail: diaconie@woldkerken.nl 

Predikant: vacant
consulent: ds. Simon Bijl
tel. 050 – 313 1017
e-mail: bijl-haverdings@xs4all.nl

De kosters van de kerken:
Schildwolde: B. (Bart) Fokkens, tel. 0598 – 372 324
e-mail: kosterschildwolde@woldkerken.nl
Overschild: H.J. (Homme-Jan) Ritsema, tel. 0596 – 566 228
e-mail: kosteroverschild@woldkerken.nl
Hellum: J.P. (Jan-Pieter) Visser, tel. 0598 – 422 588
e-mail: kosterhellum@woldkerken.nl
Noordbroek:
Bezichtiging en rondleiding: 06-38 678 304
Info en reservering kerkgebouw: 06-38 678 304