Contact

Protestantse gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek
Scriba: vacant
e-mail: scriba@woldkerken.nl

Predikant: ds. W.H. Eringa
tel. 0594 857 698, mob. 06 1536 3002
e-mail: wheringa2019@outlook.com

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen: op maandag t/m donderdag van 10.00 -11.00 uur  en van 14.00 – 15.00 uur.
Vrijdag is de vrije dag van ds. Eringa.

Administratie: Schoollaan 22
9627 PK Siddeburen
e-mail: info@woldkerken.nl
Rekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL83 RABO 0373 7287 94 tnv Prot. Gem. de Woldkerken Schildw.-Overschild-Hellum-Noordbroek

Diaconie Protestantse gemeente de Woldkerken
p/a Anemoonstraat 6
9679 EL Scheemda
e-mail: diaconie@woldkerken.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL 74 RABO 0373 7390 44 tnv Diaconie Prot. Gem. de Woldkerken

Preekvoorziening: 
R.G. (Lineke) Kok-Staal tel. 06-5149 1481  e-mail: r.g.kok-staal@woldkerken.nl

De kosters van de kerken:
Schildwolde: Mw. E. (Emke) Bos-Ritsema, tel. 06-5090 5745
e-mail: kosterschildwolde@woldkerken.nl
Overschild: H.J. (Homme-Jan) Ritsema, tel. 0596 – 566 228
e-mail: kosteroverschild@woldkerken.nl
Hellum: J.P. (Jan-Pieter) Visser, tel. 0598 – 422 588
e-mail: kosterhellum@woldkerken.nl
Noordbroek:
Bezichtiging en rondleiding: 06-5184 6643
Info en reservering kerkgebouw: 06-5184 6643