Contact

Protestantse gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek
Scriba: Hoofdweg 4
9627 PD Hellum
e-mail: scriba@woldkerken.nl

Predikant: ds. W.H. Eringa
tel. 0594 857 698, mob. 06 1536 3002
e-mail: wheringa2019@outlook.com

Ds. Eringa is in principe vanaf 14 mei 2020 weer iedere donderdagmiddag van 12.15-13.30 uur aanwezig voor een praatje, een vraag, of wat dan ook in de leerkamer te Schildwolde. Let op: zolang het corona-virus rondwaart gelden de RIVM maatregelen: o.a. maximaal 3 personen bijeen, houdt 1,5 meter afstand; was uw handen en maak slechts in uiterste nood gebruik van het toilet.
Vrijdag is de vrije dag van ds. Eringa.

Administratie: Hoofdweg 142
9627 PG Hellum
e-mail: info@woldkerken.nl
Rekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL83 RABO 0373 7287 94 tnv Prot. Gem. de Woldkerken Schildw.-Overschild-Hellum-Noordbroek

Diaconie Protestantse gemeente de Woldkerken
p/a Anemoonstraat 6
9679 EL Scheemda
e-mail: diaconie@woldkerken.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL 74 RABO 0373 7390 44 tnv Diaconie Prot. Gem. de Woldkerken

Preekvoorziening: 
R.G. (Lineke) Kok-Staal tel. 06-5149 1481  e-mail: r.g.kok-staal@woldkerken.nl

De kosters van de kerken:
Schildwolde: Mw. E. Bos-Ritsema, tel. 0598 – 372 610
e-mail: kosterschildwolde@woldkerken.nl
Overschild: H.J. (Homme-Jan) Ritsema, tel. 0596 – 566 228
e-mail: kosteroverschild@woldkerken.nl
Hellum: J.P. (Jan-Pieter) Visser, tel. 0598 – 422 588
e-mail: kosterhellum@woldkerken.nl
Noordbroek:
Bezichtiging en rondleiding: 06-5372 5300
Info en reservering kerkgebouw: 06-5372 5300