Contact

Postadressen:

Protestantse gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek
Scriba: Hoofdweg 4
9626 PD Hellum
e-mail: scriba@woldkerken.nl

Predikant: ds. W.H. Eringa
tel. 0594 857 698, mob. 06 1536 3002
e-mail: wheringa2019@outlook.com

Vanaf 18 maart is er vanwege de corona-crisis een telefonisch spreekuur ingesteld. Iedere werkdag kunt u ’s morgens van 10.00 – 11.00 uur en ’s middags van 14.00- 15.00 uur bellen naar ds. Harry Eringa op zijn mobiele nummer: 06 15363002. Gedurende deze periode vervalt het onderstaand spreekuur in de leerkamer.

Ds. Eringa is in principe iedere donderdagmiddag van 12.15-13.30 uur aanwezig voor een praatje, een vraag, of wat dan ook in de leerkamer te Schildwolde.
Vrijdag is de vrije dag van ds. Eringa.

administratie: Hoofdweg 142
9627 PG Hellum
e-mail: info@woldkerken.nl

Diaconie Protestantse gemeente de Woldkerken
p/a Anemoonstraat 6
9679 EL Scheemda
e-mail: diaconie@woldkerken.nl 

De kosters van de kerken:
Schildwolde: B. (Bart) Fokkens, tel. 0598 – 372 324
e-mail: kosterschildwolde@woldkerken.nl
Overschild: H.J. (Homme-Jan) Ritsema, tel. 0596 – 566 228
e-mail: kosteroverschild@woldkerken.nl
Hellum: J.P. (Jan-Pieter) Visser, tel. 0598 – 422 588
e-mail: kosterhellum@woldkerken.nl
Noordbroek:
Bezichtiging en rondleiding: 06-38 678 304
Info en reservering kerkgebouw: 06-38 678 304