Paasgroetenactie

In het februari-nummer van het kerkblad hebt u er al iets over kunnen lezen: ook de diaconieën van SOH en Noordbroek doen mee aan de Paasgroetenactie, een initiatief van Kerk in Actie. Het thema dat op de kaarten staat vermeld sluit aan bij dat van Kerk in Actie in deze veertigdagentijd: ‘Zet een stap naar de ander.’

Paasgroetenactie 2016

 

Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is.

Deze tekst staat op de te verzenden kaarten.

Op zondag 13 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen, ondertekenen en weer inleveren bij de diakenen die zullen zorgen voor verzending.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

De kaarten zijn te koop voor een bedrag van € 2,50. Het zijn dubbele kaarten, die in een enveloppe aan de gevangene wordt toegezonden. De ene kaart is voor hem/haar zelf, de andere, die ook al is voorzien van een postzegel, kan door de gevangene worden gebruikt om zelf als groet te verzenden.

Er zullen enkele voorbeelden worden gegeven van een groet die u kunt opschrijven. Zet u wel uw naam, maar niet uw adres op de kaart.