Ontmoetingsavond generatie 25-45

Een avond voor iedereen tussen de 25 en 45 die in contact wil komen met generatiegenoten uit de omgeving om enerzijds te praten over de toekomst van de kerk in onze dorpen, maar anderzijds ook andere onderwerpen te kunnen bespreken die anno 2014 vragen oproepen of waarvan het zinvol lijkt erover te spreken met elkaar en zo informatie uit te wisselen. Een voorbeeld van het laatste is het gebruik van internet en de mobiele telefoon; wanneer doen jouw kinderen daar aan mee, hoe gaan zij om met internet. En als je kind de wereld ontdekt en zich afvraagt hoe dat allemaal toch zo gekomen is, welk verhaal vertel je dan aan je kind? En je zit er toch maar mooi tussenin, kinderen die je aandacht en zorg vragen en tegelijk een vader en/of een moeder die ouder wordt.

Om te verbinden en te delen willen we jullie uitnodigen op donderdag 2 oktober 2014 om 20.00 uur in de Leerkamer in Schildwolde, het gebouw aan de pastorie achter de Hervormde Kerk bij de Juffertoren. Het lijkt ons in overleg met de jeugdouderling die actief is in één van onze gemeenten  belangrijk en zinvol jullie bij elkaar te brengen. Daarom een avond om kennis met elkaar te maken en met elkaar te spreken over de zaken die spelen.

Uitgenodigd wordt iedereen die zich rekent tot de generatie 25-45 en verbonden is (of zich verbonden voelt) met één van de Protestantse Gemeenten in de cluster Kolham-Slochteren-Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek.

Ondergetekende zal jullie welkom heten en proberen het gesprek in goede banen te leiden. Aanmelden graag ook bij mij: j.hommes@woldkerken.nl of telefonisch op 050-4062594 of 06-53616877.

Van harte uitgenodigd!

Ds. Jan Hommes