Profiel Protestantse Gemeente Slochteren-Kolham

Achtergrond
De Protestantse Gemeente Slochteren-Kolham is nog in wording. De Protestantse Gemeente Slochteren is in 2016 ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Slochteren en de Gereformeerde kerk Schildwolde. Tot op heden heeft de gemeente twee kerkgebouwen ter beschikking. Het gebouw van de voormalige Gereformeerde kerk staat echter te koop. Op 15 juli 2018 zal de laatste eredienst in dit kerkgebouw worden gehouden. De diensten zullen vanaf die datum alleen nog worden gehouden in de middeleeuwse dorpskerk van Slochteren.
De kerkenraad heeft inmiddels een akkoord bereikt met de SOGK over de overdracht van deze kerk, de pastorie en het kerkhof aan de stichting. Als de fusie met Kolham rond is, beschikt de nieuwe gemeente weer over twee kerkgebouwen. De kerk van Kolham zal ook overgedragen worden aan de SOGK.

Missie
De gemeente wil een open en laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn waar iedereen op zijn of haar eigen manier het geloof kan beleven. Ieder mag zich welkom voelen, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele voorkeur.
De zondagse eredienst is het kloppend hart van de gemeente. Uitleg van de Bijbelverhalen speelt hier een belangrijke rol. Het verhaal van God, verbonden met het levensverhaal van mensen vandaag wordt als kern gezien. Ongeveer twee keer per maand is er kindernevendienst en enkele keren per jaar een open viering van het Heilig Avondmaal: iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te doen.

Pastoraat / diaconie
In het pastoraat wordt de predikant bijgestaan door de wijkteams en de kerkenraadsleden. De wijkassistenten weten wat er speelt in hun wijk. De gemeente voelt zich verbonden met mensen wereldwijd. Dit wordt zichtbaar gemaakt in projecten van de diaconie, die de gemeente bepaalt bij de nood van de wereld, dichtbij en ver weg.

Samenwerking en vernieuwing
Er wordt nauw samengewerkt met de Protestantse Gemeente De Woldkerken. In 2019 zullen alle diensten clusterdiensten zijn in een van de zes dorpen, waarbij één keer per maand nog in twee kerken (gemeenten) aparte diensten worden gehouden. Vernieuwingen vinden plaats naast de traditionele manier van kerk-zijn en komt niet in de plaats van. Hierdoor kunnen groepen die op zoek zijn naar zingeving, spiritualiteit en religie worden aangesproken (we denken m.n. aan jongeren) los van de gebaande paden en kunnen daarnaast de bestaande groepen hun plek houden. in 2018 hebben gemeenteleden bijvoorbeeld een Thomasviering georganiseerd. Een “kampvuurdienst” is ontwikkeling.

Uitdaging
De Protestantse Gemeente Slochteren bevindt zich middenin een snel veranderende wereld. In de ogen van veel mensen bestaan de zekerheden van gisteren niet meer en die van vandaag worden op de proef gesteld. De gemeente vergrijst omdat veel jongeren wegblijven. Meestal niet omdat ze tegen het instituut kerk zijn, maar omdat antwoorden op levensvragen elders gevonden worden. In deze dynamische tijd moeten wij o.a. op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn. De gemeente moet durven te pionieren o.l.v. een predikant die hierin een uitdaging ziet.

Website
Meer informatie is te vinden op de nieuwe website: protestantsegemeenteslochteren.weebly.com. Onder het kopje ANBI vindt u o.a. het beleidsplan 2016-2018. In verband met de fusie met Kolham wordt dit plan momenteel herschreven.