gespreksavonden 2019-2020

op dinsdag 24 september komen we om 20.00 uur bij elkaar in de leerkamer. We praten over het onderwerp “Wat is de mens”. Hoe kijken we tegen onself en andere mensen aan?  Wat is het beeld van de mens zoals we die in de Bijbel tegenkomen en de traditie die daarop is gebaseerd.

Op dinsdag 22 oktober zal ds. Bijl de laatste keer aanwezig zijn, samen met ds. Eringa.

Voor 2020 zijn met ds. Eringa de volgende data afgesproken: 21 januari, 18 februari, 17 maart en 28 april. We gaan (delen van) het boek “God is niet te vangen” bespreken. Subtitel van het boek  “onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof – predikant Jan Offringa gaat in gesprek met 14 gemeenteleden.

Wij zijn helaas vanwege de coronacrisis nauwelijks verder gekomen dan het eerste hoofdstuk “God grijpt niet in”. In februari waren er 7 deelnemers – al pratend komen veel zaken aan de orde. Inspirerende en waardevolle bijeenkomsten waarbij ieders gedachten kunnen worden uitgesproken.