Stip op de Horizon

Oproep:

Graag nodigen wij u en jullie uit om vooruit te kijken… Deze avond vond plaats in april 2016.

ACHTERGROND

In het najaar hebben een aantal ouders van onze gemeente en de Protestantse gemeente Slochteren-Schildwolde, met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van de kerk. Dan denken we natuurlijk aan de kerkdienst, maar ook aan de plaats die kinderen in de dienst of in hun eigen dienst hebben. De kindernevendiensten in ons cluster hebben meestal een klein koppeltje kinderen die komen. Ondanks dat het goed is dat er (weer) kindernevendienst is in onze kerken is zijn we kwetsbaar. Het aantal vrijwilligers die de kindernevendienst en oppas draaien is een beperkte groep die met name bestaat uit de ouders. Vaak zijn deze jonge mensen ook al op andere wijze benaderd om actief een rol op te pakken in de kerk.

Met name vanuit een aantal ouders uit onze gemeente worden grote en ernstige zorgen uitgesproken over de toekomst van onze kerken in de regio. Als we op de huidige manier doorgaan is het over tien jaar op een groot aantal plekken geen eredienst meer. Ervaart u ook die urgentie? Er zijn gezinnen die (af en toe) uitwijken naar een kerk in de stad Groningen om aansluiting te vinden voor hun kinderen en zichzelf. Zij zouden liever in hun eigen omgeving vorm geven aan een kerkdienst die voor iedereen toegankelijk is. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om samen te onderzoeken of we ergens begin 2015 alle gemeenteleden kunnen uitnodigen om met elkaar in dialoog te gaan over de ‘stip op de horizon’ over tien jaar. Hoe zien onze kerken er dan uit?

Dit is nadrukkelijk een initiatief vanuit ouders van de verschillende betrokken gemeenten en niet vanuit de kerkenraden.

Wij ontmoeten u en jullie graag!

Petra en Martijn Hermse, Willem S. Hermse, Melia en Jan-Hendrik van der Goot en namens de Protestantse gemeente Slochteren-Schildwolde: Cora Harkema, Esterlina en Peter Kamminga en Marcèle van Kerkvoorde