Amnesty actie 2016

OOK WIJ KOMEN IN DECEMBER WEER IN ACTIE VOOR AMNESTY

Op 10 december wordt elk jaar de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd. Dat mensenrechten nog steeds veelvuldig geschonden worden horen en zien we dagelijks in het nieuws. Het blijft volgens Amnesty dan ook nodig actie te voeren. Deze organisatie streeft immers naar een wereld waarin de mensenrechten voor iedereen gelden en ze wil zorgen dat ze ook nageleefd worden.

Het actievoeren doet Amnesty bijvoorbeeld met schrijfacties die op 10 december op verschillende plekken in ons land worden gehouden. Ook wordt regelmatig aan sympathisanten die hun e-mailadres hebben opgegeven gevraagd via internet met een eenvoudige ‘druk op de knop’ een petitie te ondertekenen – zo worden heel snel heel veel mensen gemobiliseerd om druk uit te oefenen op overheden. Ook een bombardement aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil te boek staan als onderdrukker, folteraar of tiran.

Schrijfactie voor de inheemse bevolking van de Peace River Valley in Canada.
Verschillende kerken in deze regio vragen de kerkgangers een brief aan premier Trudeau van Canada te ondertekenen. Wie denkt dat alleen zogenaamd niet-westerse landen het niet altijd zo nauw nemen met de mensenrechten vergist zich.
Wat is er aan de hand in Canada? Meer dan 100 jaar geleden kwam een overeenkomst tot stand tussen de Canadese regering met de oorspronkelijke bewoners van de ‘Peace River’ Vallei dat hun manier van leven op die plek nooit in gevaar zal komen. Maar die belofte wordt niet nagekomen. De regering heeft toegestaan dat er een dam in deze ‘Rivier van Vrede’ mag worden gebouwd. Dat zal tot gevolg hebben dat het land van deze inheemse bevolkingsgroep onder water komt te staan en de bewoners worden verdreven van het gebied waar zij leven, jagen, vissen en waar hun doden liggen begraven.

Omwille van de tijd vragen we u niet een complete brief te schrijven. Amnesty zal zorgen dat er brieven uitgeprint klaarliggen. U wordt gevraagd deze te ondertekenen en van uw naam te voorzien. Wij zorgen dat de brieven worden toegezonden aan Premier Trudeau.

Namens Amnesty alvast hartelijk dank!