Ds. Hommes benoemd tot classispredikant – persbericht 16 mei 2018

Persbericht van de PKN, 16 mei 2017:

Ds. Jan Hommes (1957, Appingedam) is vorige maand gekozen als classispredikant van de nieuwe classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk in Nederland. De classispredikant stimuleert de onderlinge ontmoeting, ondersteunt waar nodig en signaleert wat er leeft in de plaatselijke gemeente. Dat is nodig voor het proces Kerk 2025 om te komen tot ruimte voor vernieuwing met minder middelen en minder regels, met meer vertrouwen en inzet voor het geheel van de kerk.
Ds. Jan Hommes is blij met het vertrouwen dat de classis in hem stelt. “Ik voel mij verantwoordelijk voor het geheel van de kerk en de plaats van de lokale gemeente in dat geheel; bovendien meen ik dat de kerk van belang is voor de samenleving. Het voelt wel heel bijzonder om in deze functie de kerk te mogen dienen”.
Ds. Jan Hommes is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Glimmen.

Ds. Hommes is momenteel predikant van de Protestantse gemeente de Woldkerken en de Protestantse gemeente Slochteren. Daarvoor was hij predikant in Noordlaren-Glimmen en Aduard. Ook was hij actief als interimpredikant in verschillende gemeenten in verschillende situaties waaronder samenvoeging, fusie, onderzoek naar vernieuwing met de jongere generatie en het omgaan met conflicten. Tot dit moment is hij bovendien voorzitter van het Regionaal College voor het Opzicht Groningen-Drenthe.
Naast het predikantschap bekleedt ds. Jan Hommes een aantal bestuurlijke functies: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Haren en voorzitter dorpshuis de Groenenberg in Glimmen.

Het nieuwe Breed Moderamen bestaat uit dhr. Henk van Dijk uit Engelbert (voorzitter), dhr. Jochem Abbes uit Bourtange (assessor), mw. ds. Annemiek Boonstra uit Haren (2e assessor), dhr. Nico Becht uit Diever (scriba).

De Protestantse Gemeente de Woldkerken is blij voor haar predikant en ziet dit als een mooie nieuwe uitdaging voor ds. Hommes. Maar betreurt het tegelijkertijd ook dat haar voorganger de gemeente gaat verlaten.
1 Juli a.s. zal in een middagdienst in Hellum (aanvang 14.30 uur) officieel afscheid genomen worden van ds. Hommes. Niet alleen door de Woldkerken, maar ook door de Protestantse Gemeente Slochteren.