Samenwerking met andere kerken (o.a.’clusterdiensten’)

Kolham | Noordbroek | Schildwolde | Overschild | Hellum | Slochteren | Schildwolde

De Woldkerken werkt samen met de Protestantse gemeente Slochteren en de Protestantse gemeente Kolham.
De samenwerking uit zich bijvoorbeeld in gezamenlijke kerkdiensten (zgn. Clusterdiensten), gespreksgroepen (‘generatie 25-45’ en ‘pelgrimeren’), gezamenlijke catechese en culturele activiteiten.

Tot de activiteiten behoren

startzondag 2017: Kerkproeverij
Pinksterdienst 4 juni 2017
startweekend 2016-2017
pelgrimeren
gezamenlijke kerkdiensten en gezamenlijke vespers in de veertigdagentijd
feest van de geest
startzondag 2014
ontmoetingsavond generatie 25-45