activiteitenplanning

In het seizoen 2021-2022 gaan we opnieuw met Slochteren activiteiten organiseren:
Bijbelkring, gespreksgroep, activiteiten voor de jeugd, wandelingen, enz. Zie de agenda of de Woldbode voor meer informatie.

Ook in 2021 ging er nog bijna niets door. Maar in 2022 scheen er weer enig licht aan de horizon. Activiteiten die wel plaatsvonden:
bijeenkomst van de NVVE op 3 maart in Tonegido en op 24 maart de ‘muziek’-avond over Leonard Cohen door ds. E. Kooiman.

In het seizoen 2020-2021 worden ook weer diverse activiteiten georganiseerd, vrijwel alle samen met de Prot. Gem. Slochteren.

Vanwege de coronapandemie gingen veel activiteiten niet door.
Wat wel kon: met Pinksteren: fietstocht langs kerken met rebus
thuisquizzen
paaseieren zoeken voor kinderen