Verslag seizoen 2019-2020

Het jaarverslag 2018-2019 eindigde met woorden over de intrede van een nieuwe predikant op 6 oktober 2019. Dit jaarverslag sluit hierbij naadloos aan en is door de ‘nieuwe’ predikant (zie ondergetekende) geschreven.

Op 6 oktober was er een feestelijke bevestigings- en intrededienst in de kerk van Hellum. Deze viering was een gezamenlijke viering (gemeente ‘de Woldkerken’ en de gemeente ‘Slochteren’ aangezien de nieuwe predikant in beide gemeenten aangesteld is)
Het jaar dat volgde is (achteraf) een bijzonder jaar geworden. In de eerste plaats een bijzonder jaar omdat er bij het aantreden van een nieuw voorganger veel ‘nieuw’ is: nieuwe predikant met eigen stijl, vele kennismakingsbezoeken bij gemeenteleden, opstarten van gespreksgroep en Bijbelstudiegroep, vergaderingen in ‘eigen huis’ en in clustervergaderingen samen net de gemeente Slochteren.  Verschillende vieringen rondom het gedenken van overleden gemeenteleden en/of oud gemeenteleden dan wel dorpsbewoners. Kerstvieringen in verschillende dorpen. Vergadermomenten met andere kerken in de nabije omgeving en de bredere regio. Alles voelde en was ‘nieuw’. Ook waren er een aantal uitvaarten die vanuit de verschillende dorpskerken en/of crematoria in de omgeving werden gehouden.
En toen er sprake was van enige beginnende vertrouwdheid was er opeens sprake van een wereldwijd virus: Covid-19. In het begin was er sprake van een nog ietwat ‘lacherige sfeer’ omdat niemand zich een beeld kon vormen van de impact van dit coronavirus. Echter: de samenleving ging ‘op slot’ en ook voor de kerken bleek dit de nieuwe realiteit. In eerste instantie was de gedachte dat dit voor korte tijd zou zijn, maar al snel werd duidelijk dat er sprake was van een ernstige bedreiging. Niet alleen de kerkelijke vieringen maar ook alle andere kerkelijke activiteiten (zanggroep, Bijbelstudie senioren en gespreksgroep) werden afgelast en daarmee kwam het kerkelijk leven tot stilstand.  De beginperiode van de zogeheten ‘lock down’ was hectisch. Er was veel overleg nodig. Berichten verliepen via de email, per telefoon en/of via whatsapp. Dat zorgde ook voor verwarring. Niet altijd verliep de communicatie op de juiste manier en/of was er sprake van miscommunicatie. Vrij snel na de ‘lock down’ werd de normale kerkelijke viering (nu zonder publiek) opgenomen. De opgenomen viering werd op de website van de gemeente geplaatst en zo konden gemeenteleden toch een ‘eigen’ viering beleven. Zo werden met enig ‘oefenwerk’ o.a. de viering van Goede Vrijdag en 1e Paasdag vorm gegeven. De reacties van gemeenteleden op de alternatieve vieringen waren positief. Ná Pasen werden de vieringen zogenaamde ‘groot-clustervieringen’ want naast de eigen gemeente en de gebruikelijke samenwerking met PG Slochteren, was er ook samenwerking met de PG Scharmer/Harkstede en PG Siddeburen. De predikanten van deze gemeenten gingen bij toerbeurt voor op verschillende locaties.  De opnames van de vieringen werden en worden gedaan door Harry Dijkema (gemeentelid PG Slochteren). En de vieringen waren nu niet alleen meer op de websites te volgen maar ook via RegioNieuws TV.
Vanwege de ‘nieuwe’ situatie werden er, naast de gebruikelijke kerkbladen,  tussentijds twee ‘nieuwsbrieven’ uitgegeven. Op die manier probeerde de gemeente iedereen op de hoogte te houden van de nieuwe, gewijzigde situatie. Rondom de Paascyclus was er een ‘Paasgroet’ en een  bloemengroet die erg gewaardeerd werd. Hemelvaart en Pinksteren werden ook ‘zonder publiek’ opgenomen. Het kerkelijk jaar kon gelukkig nog wel worden afgesloten met een fysieke kerkenraadsvergadering waarbij het besluit viel om de kerkelijke vieringen vooralsnog tot 1 september uit te stellen. In de zomerperiode werden er twee ‘inloop-middagen’ georganiseerd en ook werden in de maand juni de kerken in Hellum en Schildwolde opgesteld. Helaas was de animo om de kerk binnen te lopen voor een moment van bezinning erg klein en dus kwam hierop geen vervolg.
Aan het begin van het nieuwe jaar zal er besloten worden hoe we het kerkelijk jaar (2020-2021) vorm willen gaan geven, in de wetenschap dat veel van de te nemen besluiten afhankelijk zullen zijn van de ontwikkelingen van het ‘coronavirus. En bij het schrijven van dit jaarverslag is er helaas een tendens gaande waarbij het coronavirus zich aan het uitbreiden is. Dit maakt het erg lastig om (te) ver vooruit te kunnen kijken en beslissingen te nemen over vele kerkelijke activiteiten.
Ds. W.H. Eringa