De dagen voor en van Pasen

De vorige keer hebben we gesproken over Jezus, de betekenis, wie Hij is. We hebben toen afgesproken deze keer te spreken over de dagen voor en van Pasen. De lijdensgeschiedenis en de opstanding, hoe kijken we daar tegen aan. Is Jezus voor onze zonden gestorven en wat betekent dat dan voor ons? Of moest Jezus niet ‘voor’ maar ‘door’ ons aan het kruis, omdat wij nu eenmaal mensen zijn? Of …. The Passion in Groningen, er zijn misschien mensen die gaan of op de TV meekijken: wat ga je beleven, wat ga je zien? Is dat de manier om het in 2014 met heel de samenleving mee te maken?

De gangbare opvatting is dat de zonde in de wereld is gekomen door één mens, Adam; zo heeft de gehoorzaamheid van één mens ons opnieuw tegenover god gerehabiliteerd en is in Zijn lijden en sterven ons falend mens-zijn verzoend met God. Volgens Carel ter Linden is de gedachte dat het mogelijk zou zijn dat het sterven van één mens voor een rechtvaardige zaak voor anderen verzoening met God zou bewerkstelligen vreemd geworden. Dat was in de tijd van Paulus anders.

Den Heijer: De bijbel bevat geen afgeronde en systematisch opgebouwde leer ‘van de verzoening’. Evangelisten en apostelen vertelden verhalen over de ‘historische Jezus’, reageerden op vragen die in de gemeente leefden en zochten naar de betekenis van het lijden en sterven van Christus. Het Nieuwe Testament is daarin niet eenduidig, eerder verwarrend en fragmentarisch.

In de evangelién wordt een aantal keren aangekondigd dat Jezus ‘moet’ lijden en sterven. Wat betekent dat? Is het onontkoombaar of heeft God, Zijn Vader, dat zo gewild?

Een paar losse opmerkingen over het lijden en sterven van Jezus, iets wat we niet los kunnen zien van Pasen, Opstanding.

Wat betekent Goede Vrijdag voor ons?

Wat betekent Paasmorgen voor ons?

Daarover willen we deze avond met elkaar spreken.

Van harte uitgenodigd donderdag 20 maart in de Leerkamer, aanvang 20.00 uur.