Actie voor de voedselbank december 2014

In december 2014 werd door RTV-Noord een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbanken in de provincie.

De diaconie besloot hieraan mee te doen – de datum zou zijn 14 december. Die dag stond een dienst in Hellum op het rooster. De uitdaging was het inzamelen van zoveel mogelijk tassen met boodschappen in de kerk, e.e.a. volgens een lijst die door RTV-noord samen met de voedselbanken was opgegeven.

Gaande de voorbereiding werd besloten de actie niet alleen onder kerkgangers te houden, maar uit te breiden naar het hele dorp Hellum. Daartoe werd overlegd met de Vereniging Dorpsbelangen van Hellum. Er werd huis-aan-huis een flyer verspreid die bewoners aanspoorde die zondag vóór of juist na de kerkdienst hun boodschappen in te leveren. En daar werd goed gebruik van gemaakt zoals moge blijken uit onderstaande foto!

Alle gevers hartelijk dank!!

inzameling voedselbank 2014