Activiteiten

Lang niet alle activiteiten uit het seizoen 2020-2021 konden doorgang vinden vanwege corona. We gaan vol goede moed verder met een iets herzien en hier en daar uitgebreid overzicht voor 2021-2022. Wees welkom bij de activiteiten! Zie ook de agenda.

Activiteitenkalender 2021-2022

In het seizoen 2020-2021 worden ook weer diverse activiteiten georganiseerd, vrijwel alle samen met de P.G. Slochteren.
activiteitenplanning VT 2020-2021

Bijbelkring

Gespreksgroep

Michacursus

Zingen uit het nieuwe liedboek

Activiteiten voor kinderen

Samenwerking met kerken in de omgeving

Overige activiteiten

Pelgrimeren in de provincie Groningen