Dorpskerkenbeweging

‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, weet ik: ik ben thuis!’

Zichtbaar blijven
Dorpskerken zijn waardevolle ontmoetingsplaatsen tussen God en mensen in het dorp. Vanuit de dorpskerk gebeurt van alles om naar elkaar om te zien en goed te doen, met grote inzet van vrijwilligers en veel waardering van de omgeving. Maar er is ook een andere kant: het contact tussen kerk en dorp neemt af omdat interne zorgen de blik naar buiten verdringen. Hoe blijf je als dorpskerk zichtbaar in het dorp? Hoe ga je gelovig en creatief om met kansen die zich voordoen en uitdagingen die op je weg komen?
De Protestantse Kerk neemt het initiatief voor een dorpskerkenbeweging van, voor en door dorpskerken waar deze vragen en uitdagingen een podium krijgen.
De dorpskerkenbeweging
• zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn en blijven
• wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren
• wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Dorpskerkendag
De eerste activiteit van de dorpskerkenbeweging is de dorpskerkendag: een dag vol inspiratie en ontmoeting rond het versterken van de relatie tussen kerk en dorp. Met gelegenheid voor het delen van goede praktijken en het verzamelen van knelpunten. Zo ontwikkelen we gezamenlijk de agenda van de dorpskerkenbeweging voor 2019. We stellen u de drie dorpskerkambassadeurs voor, die de beweging samen met u verder gaan vormgeven. Ook is er de boekpresentatie van Sporen van God in het dorp. Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland, van Jacobine Gelderloos. Meer informatie vindt u op dorpskerkenbeweging.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.