activiteiten diaconie 2020

Zoals elk jaar is ook in 2020 vanuit Noordbroek de veertigdagenkalender uitgegeven. Het thema was “Sta Op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde”. Enkele gemeenteleden en voorgangers stuurden hun bijdragen hiervoor in. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage was bestemd voor Kerk in Actie (en wel voor de Dalit kinderen in India).

In de collecten door het jaar heen probeert de diaconie de gemeente bekend te maken met diverse goede doelen, dichtbij en ver weg. Stichting Inlia stond op het rooster in Schildwolde op 23 februari.  Met de “Bed, bad en brood” opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De Paasgroetenactie werd gehouden na de dienst van 8 maart in Hellum, waarin werd gecollecteerd voor de Stichting Exodus, de organisatie die (ex)gedetineerden helpt te re-integreren in de samenleving en hun de mogelijkheid biedt om een nieuwe toekomst op te bouwen met een leven zonder criminaliteit.

De Paasgroetenkaarten werden toegezonden aan gevangenen in Nederland (en ook wel Nederlandse gevangenen in het buitenland). Een welkome groet die wordt uitgedeeld in de dienst in de gevangenissen op Palmzondag.

En toen kwam corona… Van het ene op het andere moment waren er geen diensten meer en dus ook geen collecten. Ook de in april geplande inzamelingsactie voor de Voedselbank en Kledingbank Maxima konden geen doorgang vinden. Wel werden er na één week stilte online diensten opgenomen en uitgezonden en werd de gemeente gevraagd om bijdragen apart te leggen voor als we weer naar de kerk zouden kunnen komen. Dat bleek echter langer te duren dan aanvankelijk gedacht en gehoopt. Er werd daarom ook wel een beroep op de gemeenteleden gedaan geld over te maken, ook naar de diaconie.

De in april geplande bijeenkomst van het diaconaal platform (een initiatief van de gezamenlijke diaconieën van alle kerken in de voormalige gemeente Slochteren), waar m.n. zou worden gesproken over de GVA (Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied) kon vanwege corona niet doorgaan en werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Medio 2020 werd door de diaconie een intentieverklaring voor (morele) steun het nieuw opgerichte Schuldhulpmaatje Midden-Groningen ondertekend.

Vanaf september werden weer enkele fysieke diensten gehouden, afgewisseld met online diensten. Aan de diaconale doelen die op het rooster stonden, maar waarvoor niet werd gecollecteerd, werd   € 50,00 overgemaakt. Het ging hierbij bijv. om het Hospice te Hoogezand, jeugddorp De Glind, het Priscilla Center (voor vrouwen in India; doel van de zendingscollectes) e.a.

Ook in 2020 werd de Zendingserfgoedkalender besteld en verkocht in de gemeente.

Positieve uitschieter in de collecten was die van 15 november voor Stichting Present Midden-Groningen – het doel, een tasje met kerstcadeautje (boek, spelletje en iets lekkers) voor kinderen in achterstandsituaties, sprak kennelijk aan.

Begin december werd, zoals elk jaar, aandacht besteed aan Amnesty – deze keer met het verzoek d.m.v. een QR-code die ook in het kerkblad vermeld stond een actie te ondersteunen. Het is helaas onbekend hoeveel personen dit ook daadwerkelijk hebben gedaan.

In de kerstperiode werden behalve de kersteditie van Open Deur ook kerstkransen bezorgd bij de oudere gemeenteleden en andere betrokkenen.

De gemeente Midden-Groningen werd en wordt met het programma “Hart voor Midden-Groningen” nauwlettend gevolgd.