bezoek diaconie aan jeugddorp De Glind

Bericht van de gezamenlijke diaconieën (van Schildwolde-Overschild-Hellum en van Noordbroek)

Op 4 oktober j.l. gingen we met zes gemeenteleden naar jeugddorp De Glind, één van de projecten waarvoor gecollecteerd wordt tijdens de kerkdienst. De Glind behoort tot de gemeente Barneveld. De Rudolphstichting, die de instellingen in de Glind bestuurt en beheert, organiseerde een open dag. Er waren uit verschillende delen van Nederland personen gekomen op deze mooi nazomerse dag. Tijdens de koffie zagen we als één van de eersten een nieuwe presentatie van waarin dit dorp verschilt van onze dorpen: eigenlijk weinig, want het is een ‘gewoon’ dorp waar men wel veel rekening houdt met kinderen en jongeren. Vervolgens maakten we een wandeling naar een gezinshuis. In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen. Zij kunnen tijdelijk niet bij hun eigen ouder(s)wonen. In een gezinshuis wordt aan deze kinderen structuur en veiligheid geboden. Ze maken gewoon deel uit van het gezinsleven. In het gezinshuis waar wij mochten kijken, wonen een vader en een moeder met hun drie eigen kinderen en daarnaast wonen er momenteel drie uithuisgeplaatste kinderen. Er was ruimte voor nog een vierde kind. Elk kind heeft een eigen kamer met een wastafel. Dat scheelt ruziën in de badkamer en het is fijn om je terug te trekken op je eigen kamer als het je bijvoorbeeld te druk wordt. De eigen kinderen waren in en om het huis aan het spelen, de uit huis geplaatste jongeren waren uit logeren dit weekend. Daarna ontmoetten we de dominee van de Protestantse gemeente van de Glind-Achterveld, Mieke Groen.

De Glind 1

Ook met haar wandelden we door het dorp en zagen we o.a. de kinderboerderij, een kippenboerderij (alhoewel geen Barnevelders), het sportveld met kunstgras en Schateiland. Dit is een speeleiland dat recent opgeknapt is en voor ieder kind nu een prachtige plek met speeltoestellen is. De Rudolphstichting was de opdrachtgever voor het opknappen van het terrein en de speeltoestellen; jongeren hielpen zelf mee bij het realiseren van de gemaakte plannen. Je komt met een vlot dat je zelf naar de overkant moet De Glind 3trekken via een dik touw op het eiland.
We zagen ook het gebouw van Arbeidstrainingscentrum ACT De Glind. Hier kunnen kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een diploma halen, soms het eerste diploma in hun leven. Na de rondleiding kregen we een uitgebreide lunch aangeboden, die ons heerlijk smaakte. Dat was een lekkere afsluiting van een leerzame dag. Ons geld is goed besteed aan de Rudolphstichting en haar werk voor kinderen en jongeren.

Martin van den Berg, Erika Folkers, Jelske Kleefsman, Lineke Kok, Jaap Lode en Greet Visser

Voor meer informatie zie de website van De Glind.