Wat is het belang van Pasen

Komende dinsdag 15 maart is er weer een gespreksavond in de Leerkamer. We hebben de vorige keer met de toen aanwezigen afgesproken bij de koffie iets lekkers te serveren, het woord ‘gebak’ viel, dus dat zal ik organiseren. Het is de laatste bijeenkomst van dit seizoen, vandaar.

Wat betreft de inhoud, die bepalen we natuurlijk de avond zelf. Ik voeg twee stukjes bij die er de vorige keer ook bij zaten en ze gaan over de vraag wat geloven eigenlijk betekent. Inspiratiebron, weet hebben dat je zelf niet de norm kunt zijn. En we leven in de Lijdenstijd of 40-dagentijd en het is zo maar weer Pasen: wat is het belang van Pasen?

1. Geloof als inspiratiebron voor je dagelijkse leven, dat vind ik interessant. Zoals de joodse psychiater Herman van Praag in een ontroerend interview in NRC Handelsblad. Zelfs gedurende zijn verblijf in Theresienstadt is Van Praag zijn geloof niet kwijtgeraakt. Dat was mede omdat hij zijn geloof beleeft als een opdracht om een goed leven te leiden, niet als een kans op een plaatsje in de hemel.

2. Religie is voor u van belang, maar wat is het?
“Het besef dat ik niet mijn eigen standaard ben, dat er iets is dat mij in staat stelt boven mijzelf uit te stijgen. Dat klinkt allemaal behoorlijk abstract, maar je kunt het ook voelen. Voor mij gaat dat via de muziek. In muziek gebeuren dingen, uitgedrukt in noten, die heel helder zijn. God troont op de gezangen van mensen, zegt een psalm – en voor mij drukt muziek tegelijkertijd het meest abstracte en het meest intieme uit. Het is voor mij niet goed mogelijk naar bijvoorbeeld ‘Erbarme dich’ van Bach te luisteren zonder op zijn minst het idee van een God te krijgen.”

Van daaruit wil ik graag met jullie spreken over de vraag waarom het van belang is dat The Passion wordt uitgevoerd.
En daarnaast waarom het van belang is en blijft dat we Pasen vieren en dat laten weten aan de mensen om ons heen.

Hartelijke groet, Jan