Diaconale samenwerking

In de gemeente Slochteren is in november 2014 op initiatief van het pastores overleg een informatieavond “Decentralisaties en Diaconale zorg” georganiseerd door ds. Dusseldorp en ds. Hommes, ook wel ‘WMO-overleg‘ genoemd. Diaconieën van alle kerken in de gemeente zijn hierbij betrokken; ook de gemeente en andere organisaties zijn bij het overleg vertegenwoordigd.
Doel van het ‘WMO-overleg’ is kennis op te doen over decentralisaties in de gemeente Slochteren. Wat is hiervan de achtergrond? Welke keuzes worden er gemaakt en wat zijn de gevolgen hiervan?
Wat zijn de effecten voor gemeenteleden? De diakenen hebben de mogelijkheid feedback te geven aan de gemeente vanuit hun ervaringen. Verder zullen de kansen en bedreigingen voor de kerk/diaconie in deze veranderingen besproken worden.
Sinds oktober 2017 gaat het overleg verder onder de naam Diaconaal Platform – twee keer per jaar komen de diaconieën, met vertegenwoordigers van o.a. de Gemeente (MiddenGroningen), Humanitas, Stichting Present e.a. bijeen. Beurtelings bij een van de deelnemende kerken. In april 2019 werd besloten nog één keer per jaar bij elkaar te komen, tenzij iets zeer dringends eerder overleg wenselijk maakt. Het elfde overleg was gepland voor 2 april 2020, maar het Coronavirus maakte dat dit niet doorging.

Sinds 2017 neemt de diaconie (passief) deel aan het Armoedepact van de Gemeente (eerst nog van Slochteren, sinds 2018 van MiddenGroningen).

De PKN ondersteunt lokale kerken met het project Zorgzame Kerk. In de gemeente Menterwolde is vanuit de Hervormde (inmiddels Protestantse) gemeente Muntendam het project ‘Zorgmaatjes Menterwolde’ gestart. Alle kerken in deze gemeente doen hieraan mee, dus ook de (toen nog) Hervormde Gemeente Noordbroek. In januari 2017 werd de Stichting Zorgmaatjes Menterwolde opgericht, een Stichting die kan rekenen op blijvende betrokkenheid van de diaconie van de Woldkerken, hoewel de activiteiten zich beperken tot het gebied van de (voormalige) gemeente Menterwolde.