Activiteiten diaconie 2015

Zoals in het beleidsplan is aangegeven zijn er drie doelen die centraal staan in de collectes voor de diaconie:

– in Nederland: jeugddorp De Glind

– in Europa: Stichting Actie Roemenië (van Mevr. Mulder uit Hellum)

– in Afrika: het landbouwproject in Kameroen (een project van KerkinActie)

Daarnaast besteedt de diaconie in 2015 aandacht aan:

– een project van de Wilde Ganzen in het Olderloug (de opbrengst van de collecten in de diensten in het Olderloug waarin ds. Hommes voorgaat)

inzamelen van kleding, schoenen, accessoires, etc. voor kledingbank Maxima in Sappemeer en Veendam (27 juni 2015)

– Amnesty d.m.v. een brievenactie op 6 december: Amnesty schrijfactie 2015

– inzamelen van producten voor de voedselbank (aansluitend bij de actie van RTV-Noord (op 12 december)