gespreksavonden 2017-2018

De gespreksavonden zijn gepland op: woensdag 27 september, dinsdag 17 oktober, donderdag 30 november, dinsdag 16 januari, dinsdag 20 februari en donderdag 22 maart. De onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

Gespreksavond 27 september – wees niet bezorgd

Gespreksavond 17 oktober – antwoorden en vragen

Gespreksavond 30 november – Beatrice de Graaf?

Gespreksavond 16 januari – Genesis 2 vs 4b-25

Gespreksavond 20 februari – donorwet en culturele en religieuze diversiteit

Gespreksavond 22 maart – Stille Week

Gespreksavond 14 juni