activiteiten 2019 – 2020

Er zullen dit seizoen weer twee gezamenlijke maaltijden zijn:

op 11 oktober het prutjesbuffet en op 14 januari het stamppotbuffet. Wij vragen u zich hiervoor op te geven i.v.m. beperkte ruimte. Na afloop van beide buffetten is er een vrijwillige gift; wat resteert na aftrek van de kosten wordt door de diaconie overgemaakt naar Kinderen in de Knel.