gespreksavond 24 januari 2017: Verantwoordelijkheid

Dinsdag 24 januari komen we bij elkaar. Ik stel voor om met elkaar na te denken over het thema ‘verantwoordelijkheid’. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden, voor de keuzes die we zelf maken, maar in hoeverre zijn er keuzes die we moeten maken omdat we niet anders kunnen? Zijn we inderdaad verantwoordelijk voor alle keuzes?
Wij geven mee vorm aan onze samenleving door de manier waarop we daarin opereren. In hoeverre zijn wij mee verantwoordelijk voor ontwikkelingen die armoede tot gevolg hebben of wanneer mensen zorg nodig hebben, maar die niet kunnen bereiken omdat het te duur is of te ver weg?

Zijn wij ook mede verantwoordelijk voor dingen die andere mensen doen, bijvoorbeeld omdat we het wel zien gebeuren, maar niet hebben gewaarschuwd of niet alles hebben gedaan om het te voorkomen? Wanneer zwijgen we en wanneer spreken we?
Op welke manier geven wij vorm aan de gemeenschap in ons dorp, in ons land en welke rol speelt dan ons eigen belang?

Jonathan Sacks gebruikt in zijn nieuwste boek ‘Een gebroken wereld heel maken’ de verhalen van het begin van de bijbel om hier over na te denken: het verhaal van Adam en Eva en het eten van de verboden vrucht waarbij de vraag klinkt ‘mens waar ben je’; dat van Kain en Abel en de vraag ‘ben ik mijn broeders hoeder’; het verhaal van Noach en de zondvloed die al zwijgend de ark bouwde en niet de barricaden op ging om iedereen te waarschuwen voor de komende catastrofe; en de torenbouw van Babel voor het opzoeken van de grenzen. Misschien kunnen wij aan de hand van deze verhalen nadenken over onze eigen verantwoordelijkheid en de vragen die dat oproept.

Van harte uitgenodigd voor dinsdag 24 januari om 20.00 uur in de Leerkamer.

En mocht een ander onderwerp in jullie beleving actueler zijn dan zijn we uiteraard flexibel genoeg om daar mee aan de gang te gaan.

Hartelijke groet, Jan