Woensdag 22 februari: tekst Bonhoeffer

We hebben voor dit seizoen nog twee avonden gepland: woensdag 22 februari en donderdag 23 maart. Uit de deelnemers zijn twee onderwerpen naar voren gekomen die we de komende twee keer willen bespreken. Het eerste is voor de eerste keer, een tekst van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een tekst die is gelezen bij de gedachtenis in Noordbroek en in Hellum. En deze tekst roept vragen op. Ik voeg de tekst hier bij:

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood
van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld
niemand en niets die de leegte
van de afwezigheid kan vullen.

Probeer het maar niet
want het zal je niet lukken
Aanvaard liever het gemis
dat je is overkomen.
Dat klinkt erg hard,
maar het is een grote troost.
Want zolang die leegte werkelijk leeg blijft
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet:
God zal die leegte vullen,
want geloof me, dat doet hij niet.
Integendeel:
Hij houdt die leegte leeg
en helpt ons zo
om de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren,
zij het ook in pijn.

Maar dankbaarheid
zal de prijs der herinnering
veranderen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.

Zorg dat je niet blijft graven
in herinneringen
maar doe het van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk
bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
dan wordt het verleden
een blijvende bron,
van vreugde en kracht.