Thomasviering in de Walfriduskerk van Hellum op 8 april 2018

Op zondag 8 april is er om 16.00 uur een Thomasviering in de kerk van Hellum. Deze viering is georganiseerd door gemeenteleden van De Woldkerken en Slochteren. Onder leiding van ds. Kaj van der Plas en ds. Jan Hommes zijn we bezig geweest met andere vormen voor een kerkdienst en dat heeft o.a. geresulteerd in deze Thomasviering.

Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: ruimte en betrokkenheid. Dat wordt tot uitdrukking gebracht met name in de manier waarop de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte wordt gebracht. Er is namelijk geen preek, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers. Daarnaast wordt er in een Thomasviering ook (gewoon) gezongen en gebeden. Deze keer onder leiding van een combo en organist Jannes van der Kamp.

Zo’n invulling van de kerkdienst is heel anders dan op de andere zondagen; dat betekent dus iets voor de kerkganger (u/jij moet zelf in beweging komen). Wij hopen dat je het experiment aandurft!

Middelpunt van de dienst is de Heilige Chaos. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt. Je kunt  kiezen uit de volgende activiteiten:

Activiteiten (plm. 20 minuten):

  1. Uitleg over het collectedoel
  2. Kliederkerk voor kinderen en volwassenen (tekenen en schilderen)
  3. Blijven zitten en luisteren naar de muziek van het combo
  4. Meditatie onder begeleiding van Frits Postema
  5. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden voorgelezen.
  6. Hete adem in je nek. Discussie m.b.v. stellingen o.l.v. Jan Hommes

We beginnen dus om 16.00 uur, maar als je eerder komt, dan word je ontvangen met koffie, thee, fris en overheerlijke koekjes, cakejes en andere lekkernijen! Voel jezelf welkom. Goed idee: neem iemand mee!

Harry Dijkema